Oslo Rotary Klubb – først og størst i Norden!

PROGRAM for de NESTE MØTEne:

Møtene holdes i Grandkjelleren, Karl Johans Gate 31 hver torsdag  fra 12.00 til 

  • 08. desember      Markus Lindholm: Alfred Russel Wallace - medoppdager av evolusjonsteorien- 200 års jubileum
  • 15. desember       Julemøte i Rokokkosalen på Grand hotel 

 Konsertserien "Kurs i klassisk musikk" . Neste konsert 14. desember. Fortsatt noen få plasser. Send e-post til oslo@rotary.no om informasjon med program  og påmelding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Rotary er en internasjonal bevegelse som arbeider for internasjonal forståelse, samhold og fred. Dette skjer gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer forent i idealet om å gagne andre.

Oslo Rotary Klubb består av ca. 160 engasjerte medlemmer som gjennom spennende aktiviteter slutter seg til Rotarys verdier og knytter livslange vennskap.

Se også våre Facebook-side

JUBILEUMSGAVE VED 100-ÅRSJUBILEET

Oslo Rotary Klubb fyller 100 år og deler ut 16 skole-roboter for fjernundervisning som jubileumsgaver! Roboten AV1 er barnets øyne, ører og stemme i klasserommet. For barn som ufrivillig går glipp av lengre perioder med skole, kan ensomhet og sosial isolasjon bli problemer som får både sosiale og faglige konsekvenser. Skolen er den viktigste sosiale arenaen i et barns liv, det er der livslange vennskap formes, og årene på skolebenken og i friminuttet definerer hvem vi blir som voksne.

AV1 er skoler-oboten som sørger for at barn med langtids-sykdom, skolevegring eller andre utfordringer ikke trenger å gå glipp av en eneste time, friminutt eller samtale med klassekamerater.

 

AV1 kort forklart

Et bilde som inneholder innendørs, hvit

Automatisk generert beskrivelseAV1 plasseres på en pult i klasserommet, eleven kobler seg opp på roboten hjemmefra, gjennom nettbrettet eller telefonen sin. AV1 har innebygd kamera, mikrofon og høyttaler, og den styres gjennom appen, slik at eleven kan se og delta i det som foregår i hele klasserommet.

Dette lar eleven delta i undervisningen på egne premisser, og er utviklet for at eleven skal kunne ta del i hele skoleopplevelsen. AV1 kan tas med ut i friminutt, på klasseturer eller bli med i bursdags-selskap.

«Roboten betyr at til tross for korona og langtidsfravær pga. en ryggoperasjon så kan jeg realistisk sett fullføre ungdomsskolen med gode resultater»

AV1-bruker


 
Teknologi mot ensomhet og isolasjon var tema

1. desember 2022

Teknologi mot ensomhet og isolasjon var tema

Roboten AV 1 utviklet av gründerbedriften No isolation, har bidratt til et bedre liv både for skoleelever og for eldre. Karen Dolva informerte om roboten som var en av jubileumsgavene fra klubben da den fylte 100 år

Granskning av krigsforbrytelser i Ukraina

24. november 2022

Granskning av krigsforbrytelser i Ukraina

Erik Møse leder FNs granskningskommisjon av krigsforbrytelser i Ukrainia. Vi fikk informasjon om mandat, organisering, kommisjonens arbeid i Ukraina og alle juridiske og praktiske utfordringer. Knud Hans Nørve ble tatt opp som nytt medlem i klubben.

Politisk utvikling i Sverige var tema

17. november 2022

Politisk utvikling i Sverige var tema

Tidligere ambassadør til Sverige, Christian Syse, delte sin store kunnskap om svensk historie og politikk med oss. Svensk og finsk NATO-medlemskap vil styrke forsvarsalliansen og dessuten føre till tettere samarbeid mellom NATO og EU.

Medlemsopptak og yrkesforedrag

10. november 2022

Medlemsopptak og yrkesforedrag

Tre nye medlemmer som vil tilføre klubben ny kunnskap og energi, ble tatt opp i dag. En fjerde hadde ikke anledning til å møte.
Yrkesforedraget var ved Børge Elle som ga oss en interessant leksjon i ledelse.

Ukraina, folkeretten og sikkerhetsrådet i FN var tema

3. november 2022

Ukraina, folkeretten og sikkerhetsrådet i FN var tema

Torbjørn Jagland tok oss med på en interessant historisk reise i Europa med utviklingen i Ukraina som bakteppe.. Flere sterke utsagn fra den tidligere politikeren, for eksempel "Folkeretten har brutt sammen".

Klima og landbruk var tema for foredraget

27. oktober 2022

Klima og landbruk var tema for foredraget

En kunnskaprik og engasjert generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, hadde foredrag om landbrukets klimaplan fram mot 2030.

Boligbygging var tema for foredraget

23. oktober 2022

Boligbygging var tema for foredraget

Boliger av god kvalitet og til en pris som unge mennesker klarer å betale var tema for foredraget til Ole Gunnar Selvaag.

Valgmøte - NATO var tema for foredraget

14. oktober 2022

Valgmøte - NATO var tema for foredraget

Dagens foredragsholder var Jørg Willy Bronebakk med bakgrunn som diplomat med sikkerhetspolitikk som et av arbeidsområdene. Han ga oss en leksjon om NATOs historie med inkludering av nye medlemsland. Randi Flesland ble valgt som president for 2024-2025.

Konsertserien "Kurs i klassisk musikk"

13. oktober 2022

Konsertserien "Kurs i klassisk musikk"

En uforglemmelig kulturaften i Lille sal, Oslo konserthus med hardingfelespilleren Knut Buen, den unge fiolinisten Ariane Jebsen Alvestad og akkompagnatør Gonzalo Moreno. Tolkningen av Ole Bulls "Et sæterbesøg" var et av høydepunktene.

Ukraina og Russland var tema

6. oktober 2022

Ukraina og Russland var tema

Tidligere ambassadør Øyvind Nordsletten hadde foredraget på møtet 6. oktober. Han ga oss økt forståelse av bakgrunnen for konflikten mellom Ukraina og Russland, og formidlet kunnskapsbaserte vurderinger av forventet utvikling.


Møteinformasjon

Møtested: Grandkjelleren, Grand Café
Adresse: Karl Johans gate 31
Postnummer: 0159
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 11:45
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Klubbens kasserertjeneste utføres av Norsk regnskap 2310.oslo@rotary.no


            
 

Klubbens møter:

ORK Yrkesforum

2022-12-06 16:30 - 18:00

Klubbmøte

2022-12-08 11:45 - 13:00

Musikkurset

2022-12-14 19:00 - 21:00

Klubbmøte

2022-12-15 11:45 - 13:00

Møtearkiv


Årets RI-President:

Jennifer E. Jones


rotary lenker

Nyheter fra
rotary Distrikt 2310:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYHETER FRA
ROTARY International:

Loading RSS...