Oslo Rotary Klubb – først og størst i Norden!

 PROGRAM NESTE MØTER:

        møtene holdes i Grandkjelleren, Karl Johans Gate 31

        hver torsdag  fra 12.00 til 13.00       

      

     

      26.  september   Christian Borch: De gule vestene - bakgrunn og de lange linjene fra

                                 den Franske revolusjon

      03. Oktober       Are Meinich: Verdikomiteen har ordet

      10. oktober       Brage Baklien: Statsbudsjettet

      17. oktober      Yrkesforedrag   


              

Rotary er en internasjonal bevegelse som arbeider for internasjonal forståelse, samhold og fred. Dette skjer gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer forent i idealet om å gagne andre.

Oslo Rotary Klubb består av ca. 200 engasjerte medlemmer som gjennom spennende aktiviteter slutter seg til Rotarys verdier og knytter livslange vennskap.

Sjekk også våre Facebook sider

 
Konsertserien "Kurs i klassisk musikk"

21. juli 2019

Konsertserien "Kurs i klassisk musikk"

Professor Harald Herresthal har også i år satt sammen et variert program med unge og mer erfarne utøvere. Musikken og samtalen med professor Herresthal gjør de ni konsertene til en stor opplevelse .

Send epost til roar@gudding.no for mer informasjon

Presidentskifte

20. juni 2019

Presidentskifte

Torhild Hallre ble takket med en Paul Harris for vel utført jobb, og Terje Gløersen ble ønsket velkommen som ny president av past president Liv Sætern.

Bærekraftig kapitalforvaltning

15. juni 2019

Bærekraftig kapitalforvaltning

Vårt medlem Ole-Wilhelm Meyer holdt foredrag om samfunnsansvarlig og bærekraftig kapitalforvaltning – et dilemma-fylt farvann. Med utgangspunkt i Opplysningsvesenets fond ga han oss god innsikt i de etiske dilemmaene som kapitalforvaltere bør være opptatt

Norsk reklamesang 1844 - 1940

15. mai 2019

Norsk reklamesang 1844 - 1940

Den siste kurskvelden i Oslo Rotary klubbs kurs i klassisk musikk for denne sesongen ble en innertier. Det var "Gutta på skauen" eller Per Vollestad, sang og gitar, Svein Olav Blindheim, bass og Fredrik Øie Jensen på flygel, trekkspill og saxofon

Oljefondets etikkråd

9. mai 2019

Oljefondets etikkråd

Vårt medlem professor emeritus Hans Christian Bugge holdt et godt foredrag som traff rett i blink for Oslo Rotary klubb. Dels redegjorde han for retningslinjene for Oljefondets etikkråd og dels for mange av de dilemmaene som rådet står overfor.

Lystgårder på 1700-tallet

2. mai 2019

Lystgårder på 1700-tallet

Kunsthistoriker Geir Thomas Risåsen fra Norsk Folkemuseum holdt et meget interessant foredrag om Frydenlund, Rosenborg og Ladegården samt mange andre lystgårder fra 1700-tallet. Dette var de vel-etablertes sommerparadis i behagelig gangavstand

Perspektiver på utviklingen i verden

7. februar 2019

Perspektiver på utviklingen i verden

Inspirert av Hans Rosling holdt vår egen Arent Skjæveland et glimrende foredrag om perspektiver på utviklingen. Han begynte med en Quiz med 10 spørsmål om befolkningsmessig status og utviklingen i verden de neste 80 årene. Et flott møte!

Møteinformasjon

Møtested: Grandkjelleren, Grand Café
Adresse: Karl Johans gate 31
Postnummer: 0159
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 11:45:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Klubbens kasserertjeneste utføres av Norsk regnskap 2310.oslo@rotary.no


            
 
Les mer


Årets tema fra RI President Barry Rassin

rotary lenker

Nyheter fra
rotary Distrikt 2310:

Loading RSS...

NYHETER FRA
ROTARY I NORGE:

Loading RSS...

NYHETER FRA
ROTARY International:

Loading RSS...