Oslo Rotary Klubb – først og størst i Norden!

 PROGRAM NESTE MØTER:

        møtene holdes i Grandkjelleren, Karl Johans Gate 31

        hver torsdag  fra 12.00 til 13.00        

      

    

       22. August        Lisbeth Rognstrand: Italia på langs på sykkel

       29. august        Margit Walsø: Bokmessen i Frankfurt

       05. september   Tone Lindheim: Naturhistorisk Museum/Botanisk hage

      12.  september   Grete Ingeborg Nykkelmo: Ungt entreprenørskap

       


              

Rotary er en internasjonal bevegelse som arbeider for internasjonal forståelse, samhold og fred. Dette skjer gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer forent i idealet om å gagne andre.

Oslo Rotary Klubb består av ca. 200 engasjerte medlemmer som gjennom spennende aktiviteter slutter seg til Rotarys verdier og knytter livslange vennskap.

Sjekk også våre Facebook sider

 

Møteinformasjon

Møtested: Grandkjelleren, Grand Café
Adresse: Karl Johans gate 31
Postnummer: 0159
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 11:45:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Klubbens kasserertjeneste utføres av Norsk regnskap 2310.oslo@rotary.no


            
 

Møte i Grandkjelleren
22. aug. 2019, 12.15

Lisbeth Rognstrand: Italia på langs på sykkel

Møte i Grandkjelleren
29. aug. 2019, 12.15

Margit Walsø: Bokmessen i Frankfurt

Møte i Grandkjelleren
12. sep. 2019, 12.15

Tone Lindheim: Naturhistorisk museum/botanisk hage ...

Les mer


Årets tema fra RI President Barry Rassin

rotary lenker

Nyheter fra
rotary Distrikt 2310:

Loading RSS...

NYHETER FRA
ROTARY I NORGE:

Loading RSS...

NYHETER FRA
ROTARY International:

Loading RSS...