Oslo Rotary Klubb – først og størst i Norden!

PROGRAM for de NESTE MØTEne:

Møtene holdes i Grandkjelleren, Karl Johans Gate 31 hver torsdag  fra 12.00 til 13.00

  • 07. juni                     Arild Moe: Svalbard og Russland
  • 15. juni                      Einar Kleppe Holthe: Bærekraftig utvikling for fremtidens marked
  • 22. juni                      Presidentskifte og guvernørskifte i Rokokkosalen. Påmelding

 Konsertserien "Kurs i klassisk musikk" fortsetter i Rotary-året 2023-2024 med ni konserter.                                                                                                                                                                                                                                                    

Rotary er en internasjonal bevegelse som arbeider for internasjonal forståelse, samhold og fred. Dette skjer gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer forent i idealet om å gagne andre.

Oslo Rotary Klubb består av ca. 160 engasjerte medlemmer som gjennom spennende aktiviteter slutter seg til Rotarys verdier og knytter livslange vennskap.

Se også våre Facebook-side

JUBILEUMSGAVE VED 100-ÅRSJUBILEET

Oslo Rotary Klubb fyller 100 år og deler ut 16 skole-roboter for fjernundervisning som jubileumsgaver! Roboten AV1 er barnets øyne, ører og stemme i klasserommet. For barn som ufrivillig går glipp av lengre perioder med skole, kan ensomhet og sosial isolasjon bli problemer som får både sosiale og faglige konsekvenser. Skolen er den viktigste sosiale arenaen i et barns liv, det er der livslange vennskap formes, og årene på skolebenken og i friminuttet definerer hvem vi blir som voksne.

AV1 er skoler-oboten som sørger for at barn med langtids-sykdom, skolevegring eller andre utfordringer ikke trenger å gå glipp av en eneste time, friminutt eller samtale med klassekamerater.

 

 
Foredrag om de globale klimautfordringene

1. juni 2023

Foredrag om de globale klimautfordringene

Klubbens egen Hans Christian Bugge ga oss en forskningsbasert oppdatering av status på arbeidet med å nå klimamålene. Store internasjonale utfordringer. Den gode nyheten: Innen EU og USA er det en utflating av utslippene av klimagasser

Den norske idrettsmodellen var tema

25. mai 2023

Den norske idrettsmodellen var tema

Tidligere generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Inge Andersen, holdt et engasjert foredrag om den norske idrettsmodellen basert på blant annet frivillighet, godt lederskap og høy kvalitet. Medaljehøsten fra OL de siste 30 år er et synlig resultat.

Minneord og to yrkesforedrag

12. mai 2023

Minneord og to yrkesforedrag

Klubbens eldste medlem Bjørn Bogerud holdt minnetale om Erik Gubbe Tandberg som døde 19. april. To nye medlemmer, Torill Moseng og Cathrine Bach, presenterte seg med interessante yrkesforedrag. De vil begge bidra til utvikling av klubben og Rotary.

Godt foredrag på møte med medlemsopptak

4. mai 2023

Godt foredrag på møte med medlemsopptak

Historiker Bård Larsen stilte spørsmålet «Hvorfor hater alle Vesten» i dagens foredrag. Han nevnte fem grunner, rikdom, arroganse, imperialisme, kolonialisme og proxy-kriger. Sju nye medlemmer ble tatt opp

Foredrag om grensekontroll

27. april 2023

Foredrag om grensekontroll

Marit Forbord i Mattilsynet hadde foredrag om grensekontroll for å hindre introduksjon av smittestoffer som kan føre til sykdom hos mennesker og dyr. I EØS regelverket er det regler for innførsel som hindrer innførsel av dyr og mat som gir sykdom

To interessante yrkesforedrag

20. april 2023

To interessante yrkesforedrag

Kjersti Engelstad Stokke og Geir Gaarder presenterte seg med sine yrkesforedrag. Rotary har fått to nye medlemmer som vil bidra til å utvikle Rotary og Oslo Rotary Klubb.

Musikalsk opplevelse i Rotary-regi

20. april 2023

Musikalsk opplevelse i Rotary-regi

Konsertserien "Kurs i klassisk musikk" presenterte ensemblet Music for a While i Lille sal på Konserthuset. Seks fremragende utøvere i et imponerende samspill fremførte klassisk musikk på en ny måte som engasjerte og gledet alle i salen.

Finsk medlemskap i NATO og valg

13. april 2023

Finsk medlemskap i NATO og valg

Ambassadør Teemu Tanner informerte om arbeidet med ny regjering etter valget i Finland før han redegjorde for økt sikkerhet og andre konsekvenser som følge av medlemsskap i NATO.

Refleksjoner om kirken i krig og fred

30. mars 2023

Refleksjoner om kirken i krig og fred

Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, hadde interessante refleksjoner om rettferdig krig. Den ortodokse kirken i Russland omtaler krigen som en rettferdig krig. Det er misbruk av begrepet.
Tveit håper forhandlinger vil føre til en rettferdig fred

Utvidet møte med besøk fra Ukraina

16. mars 2023

Utvidet møte med besøk fra Ukraina

Direktør Lise Sannerud hadde dagens foredrag om kriminalomsorg. Annen del av møtet var en markering og informasjon om prosjektet Power Ukraine. Over 500 bærbare generatorer til en pris av 1.5. mill kr. er kjøpt og levert i samarbeid med Lviv Rotaryklubb.


Møteinformasjon

Møtested: Grandkjelleren, Grand Café
Adresse: Karl Johans gate 31
Postnummer: 0159
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 11:45
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Klubbens kasserertjeneste utføres av Vekstra


            
 

Klubbens møter:

ORK Yrkesforum

2023-06-06 16:30 - 18:00

Klubbmøte

2023-06-08 11:45 - 13:00

Klubbmøte

2023-06-15 11:45 - 13:00

Klubbmøte

2023-06-22 11:45 - 13:00

Klubbmøte

2023-06-29 11:45 - 13:00

Møtearkiv


Årets RI-President:

Jennifer E. Jones


rotary lenker

Nyheter fra
rotary Distrikt 2310:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYHETER FRA
ROTARY International:

Loading RSS...